Witamy w Przedszkolu

Niepublicznym

"O To Chodzi"

Co robimy?

 

Przedszkole realizuje szereg programów i projektów wykraczających poza podstawowy zakres. Podejmowane są  przedsięwzięcia z zakresu edukacji zdrowotnej. Przedszkole realizuje programy wspomagające edukację przedszkolną, m.in. „Pogromcy zarazków”, „Pięć porcji warzyw, owoców  lub soku”, „Czyste powietrze wokół nas”, „Mamo, tato, wolę wodę”. W przedszkolu realizowany jest program z zakresu edukacji matematycznej autorstwa prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej, który w połączeniu z realizacją dodatkowych zajęć  umożliwia dzieciom osiąganie sukcesów w konkursach matematycznych. Z powodzeniem podejmuje się tutaj również działania ekologiczne. Od początku swego istnienia przedszkole prowadzi selektywną zbiórkę nakrętek i baterii, uczestniczy w konkursach organizowanych przez Urząd Miasta Bydgoszcz. Przedszkole prowadzi akcje charytatywne na rzecz osób i zwierząt. 

 

Kim jesteśmy?

 

Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na autorskim programie wychowawczym, wdrażającym dzieci w zasady dobrego wychowania według metody skutecznej komunikacji interpersonalnej a także programie sportowo turystycznym. 

 

Przedszkole zatrudnia nauczycieli z pełnymi kwalifikacjami oraz pomoce nauczyciela w każdej grupie. Kadra pedagogiczna i pomocnicza zapewnia wysoki poziom pracy wychowawczo-dydaktycznej, a także opiekuńczej. Przedszkole zatrudnia dodatkowo specjalistów: logopedę, rehabilitanta ruchowego, nauczyciela języka angielskiego. Dzieciom tworzy się warunki do bezpiecznej adaptacji, nauki i zabawy w rodzinnej, przyjaznej atmosferze. Oferta placówki dostosowana jest do potrzeb i możliwości wychowanków. Poza obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi zalecanymi w podstawie programowej odbywają się zajęcia z języka angielskiego, logopedii, plastyki, rytmiki i kuchcikowa oraz dogoterapii.

Historia

 

Przedszkole Niepubliczne „ O to chodzi” działa od czerwca 2014  r. Mieści się w spokojnej okolicy przy ul. Sybiraków 16 w lokalu budynku mieszkalnego WAM. Przedszkole prowadzi dwa oddziały dla dzieci w wieku od 2 do 6 lat. Bazę przedszkola stanowią estetycznie urządzone sale zabaw i zajęć dla dzieci, wyposażone w pomoce dydaktyczne i zabawki, nowe meble, kąciki zainteresowań. Przedszkole dysponuje również salą do zajęć logopedycznych, plastycznych i muzycznych oraz nowym placem zabaw, który jest wyposażony w certyfikowany sprzęt zabawowy.

 

Co robimy?

Kim jesteśmy?

Aktualności